Badania gruntu a budowa metra

badania geologiczne

Badania podłoże gruntowego pod budowę metra to ciężki kawałek chleba. Dlaczego? Linie metra, które będą przecinały całe miasto, będą budowane na wielu, czasami skrajnie różnych gruntach. Dlatego też poszczególne odcinki metra nie zawsze są budowany przy użyciu tych samych technologii. Zupełnie inaczej buduje się tunele w skale, a inaczej w gruntach piaszczystych. Widać to świetnie na przykładzie historii budowy metra w Warszawie. Koncepcja zmieniała się wielokrotnie, a podjęte decyzje  nie raz zmieniała burzliwa historia czy aspekty finansowe.

Początki

Metro w Warszawie miało mieć swój początek już przed II Wojną Światową. Od 1927 roku geologowie rozpoczęli prace odwiertowe, by sprawdzić jakie predyspozycje ma ziemia pod stolicą. Okazało się, że wnioski geologów nie były jednoznaczne. Badania należało powtórzyć. Jednak 1930 roku nadszedł kryzys finansowy, który uniemożliwił dalsze prace. Dopiero w 1938 temat metra powrócił na usta warszawiaków i postanowiono powtórzyć badania geologiczne, by uzyskać rzetelną dokumentację na podstawie której powstaną pierwsze plany tuneli i stacji. Badania przeprowadzono, a dzięki nowszym technologiom były dokładniejsze i bardziej miarodajne. W ten sposób uzyskano pierwszy dokładny obraz budowy geologicznej i hydrotechnicznej gruntów pod miastem. Jednak rok później wybuchła II Wojna Światowa, która Warszawę zniszczyła doszczętnie.

Okres powojenny

Po wojnie, w 1948 roku powrócono do planów budowy metra w stolicy. Jeszcze raz dokładnie przeanalizowano wyniki badań geologicznych i postanowiono, że tunele powinny być kopane dość płytko, powyżej poziomu wód gruntowych, których na planowanych odcinkach było dość sporo. Jednak po kolejnych naradach geologów, geotechników i inżynierów w 1950 roku zmieniono koncepcję budowy. Okazało się, że metro będzie bezpieczniejsze, jeśli wybuduje się je głęboko pod ziemią. Rozpoczęto nawet pierwsze prace, lecz na inwestycję zabrakło pieniędzy. W latach 70. znów mówi się o budowie metra, aż 1983 roku rozpoczęte zostają pierwsze prace budowlane na Ursynowie. Wreszcie, w 1995 roku, pierwszy podziemny pociąg rusza w swoją dziewiczą trasę.


Polityka prywatności