Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

opinia geotechniczna

Prawo jasno określa, że każdy obiekt budowlany, niezależnie od tego, do jakiej kategorii geotechnicznej należy, wymaga sporządzenia pełnej dokumentacji. W przypadku niedopilnowania formalności, podjęcie prac budowlanych w terenie jest niemożliwe.

Opinia geotechniczna jest jedną ze składowych pełnej dokumentacji. Sam dokument klasyfikuje obiekt do kategorii geotechnicznej w oparciu o trudności oraz warunki gruntowe przewidywanych prac w terenie.

Opinia geotechniczna powinna zawierać część opisową oraz graficzną.

 • Część opisowa – zawiera informacje o poziomie wód gruntowych oraz o poszczególnych warstwach gruntu uwzględniających:
  • głębokość ich zalegania,
  • zagęszczenie,
  • plastyczność,
  • wilgotność,
  • spójność,
  • nośność,
  • gęstość.

Ta część dokumentacji opisuje także zalecenia, które są ściśle określone na podstawie badań geotechnicznych przeprowadzonych przez wykwalifikowanych geologów. Często opinia geotechniczna wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych uwzględniających chemiczne próby wody. W części opisowej powinny być także przedstawione obliczenia nośności gruntu.

 • Część graficzna – przyjmuje format planu sytuacyjnego, który przedstawia punkty wierceń oraz linie przekrojów geotechnicznych.

Co wchodzi w skład pełnej dokumentacji geotechnicznej?

Opinia geotechniczna jest głównym elementem dokumentacji, jednak do rozpoczęcia prac w terenie niezbędne są także:

 • projekt geotechniczny – zawiera prognozy dotyczące zmian właściwości gruntu na przestrzeni postępowania prac geotechnicznych oparte na obliczeniach osiadania oraz nośności gruntu,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska – zawiera dodatkowo projekt prac geologicznych, który dokładanie określa jakie czynności zostaną wykonane w toku przebiegu inwestycji.

Pełna dokumentacja geotechniczna powinna zostać przedstawiona w odpowiednim organie administracji geologicznej. Po zatwierdzeniu i wydaniu pozytywnej opinii można przystąpić do przeprowadzania prac geotechnicznych i budowlanych w terenie.


Polityka prywatności