Co to jest ścianka berlińska?

ścianka berlinska

Budowa współczesnych drapaczy chmur jest możliwa dzięki użyciu wielu nowoczesnych technologii. Niektóre z nich są banalne w swojej prostocie. Przykładem może być ścianka berlińska, która pozwala inżynierom na budowę głębokich parkingów podziemnych nawet na gruntach, gdzie ziemia się bardzo obsuwa. Aby zrozumieć sens jej działania, należy najpierw dowiedzieć się, czym są badana geologiczne przed rozpoczęciem budowy inwestycji. Zacznijmy więc od początku.

Badania gruntu

Aby postawić nowoczesny drapacz chmur, najpierw należy dokładnie dowiedzieć się wszystkiego o gruncie, na którym ma on powstać. W związku z tym przeprowadza się dokładne badania geologiczne i geotechniczne. Dzięki nim można ustalić, jakie warstwy ziemi znajdują się na działce, jak głęboko jest każda z nich, gdzie pomiędzy nimi znajdują się wody gruntowe i wiele innych rzeczy. Geologowie robią na działce specjalne odwierty i wpuszczają w nie sondy, ale także pobierają próbki ziemi, które są szczegółowo badane w laboratoriach. Po badaniach wydawana jest obszerna dokumentacja, na podstawie której architekci i inżynierowie mogą dobrać najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze rozwiązania budowlane dla danego typu gruntu.

Problematyczne grunty

Gdy okazuje się, że ziemia w danym miejscu jest dość problematyczna do postanowienia budynku, geotechnicy mają swoje metody, by problem rozwiązać. W wypadku gdy wody gruntowe są bardzo wysokie, teren budowy będzie trzeba na bieżąco odwadniać, aby wykonanie fundamentów i podpiwniczeń było możliwe. Gdy ziemia zbytnio obsuwa się przy kopaniu, wtedy właśnie pomocna jest ścianka berlińska. To prosta konstrukcja. Dookoła wykopu, w jego środku, wwierca się pale. Pomiędzy nie wkłada się drewnianą opinkę. Opinkę dokłada się cały czas pogłębiając wykop. Dzięki niej na bieżąco powstrzymywana jest ziemia z boków, która mogła by zsypywać się na dno wykopu. Ścianka berlińska pozwala zatem nie tylko na wygodne i komfortowe pogłębianie wykopu, ale również na prace w nim, zanim powstaną „prawdziwe” ściany.


Polityka prywatności