Czym są kategorie geotechniczne?

budowa

Planując postawienie domu albo innego obiektu budowlanego dokonać trzeba jego klasyfikacji pod kątem kategorii geotechnicznych. Nakazuje nam to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Kategorie geotechniczne dotyczą zarówno gruntu, jak i samego budynku.

Kategorie geotechniczne gruntu

Pierwsza sprawa to stopień skomplikowania warunków gruntowych. Mamy tutaj trzy kategorie:

  • warunki proste, czyli pozbawione zjawisk geologicznych w jakikolwiek sposób niekorzystnych dla postawienia budynku,
  • warunki złożone, kiedy to występują warstwy gruntów niejednorodnych i niekontrolowane nasypy,
  • warunki skomplikowane, czyli to, co w punkcie powyżej, a dodatkowo mamy jeszcze takie niekorzystne okoliczności, jak zjawiska krasowe albo osuwiska, ewentualnie bliskość rzeki albo morskiego wybrzeża.

Kategorie geotechniczne budynków

Tu do warunków gruntowych dochodzą kwestie wielkości obiektu i stopnia złożoności jego konstrukcji. Od tego, do której kategorii trafi budynek, zależy między innymi to, czy potrzebne będą badania geotechniczne gruntu. Te kategorie również są trzy:

  • do kategorii pierwszej zaliczają się domy i budynki gospodarcze o jednej lub dwóch kondygnacjach, przy stawianiu których niepotrzebne są skomplikowane prace ziemne,
  • o kategorii drugiej mówimy między innymi w przypadku głębokich fundamentów, nasypów budowlanych, filarów mostowych oraz systemów kotwiących,
  • kategoria trzecia to natomiast wszelkie budynki stawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, obiekty mogące zagrażać bezpieczeństwu otoczenia, wysokie budynki wstawiane w istniejącą zabudowę miejską i inne konstrukcje, których wzniesienie stanowi szczególne wyzwanie.

W przypadku pierwszej kategorii, do której zalicza się większość domów jednorodzinnych, zwykle wystarczy sporządzić tylko opinię geotechniczną. Jednak projektant może zalecić wykonanie dokumentacji badań geotechnicznych gruntu. Przy kategorii drugiej badania takie są już koniecznością, a przy kategorii trzeciej potrzebna jest także dokumentacja geologiczno-inżynierska.


Polityka prywatności