Kiedy palowanie gruntu jest najbardziej korzystne?

palik w ziemi

Zanim zostaną wylane tradycyjne fundamenty budynku, trzeba wykonać badania geotechniczne gruntu. Dzięki nim możliwe jest wykrycie ewentualnych problemów, które wpływają na wybór sposobu wykonania fundamentów. Jednym z takich problemów może być zlokalizowany na terenie, na którym ma powstać budynek podziemny ciek wodny. Wysoki poziom wód gruntowych to spory kłopot, który można rozwiązać, decydując się na palowanie gruntu. Wyjaśniamy, kiedy okazuje się ono dobrym rozwiązaniem.

Nośność gruntu a wybór rodzaju fundamentów

Grunt, na którym mają powstać tradycyjne fundamenty pod budowę domu lub innych obiektów musi cechować się odpowiednią nośnością. Problemem, który utrudnia wykonanie tradycyjnych fundamentów, jest nie tylko wysoki poziom wód gruntowych, ale także obniżona nośność gruntu, która może skutkować osiadaniem budynku. W takiej sytuacji nie musimy szukać innej działki budowlanej. Dzięki nowoczesnej metodzie, jaką jest palowanie gruntu, możliwe jest odpowiednie przeniesienie obciążenia obiektu na podłoże. Umożliwia to zagospodarowanie pod budowę terenów, na których ze względu na ich specyfikę nie mogą zostać wykonane tradycyjne fundamenty.

Na czym polega palowanie gruntu? 

Palowanie gruntu wydaje się skomplikowane i tak jest w rzeczywistości. Aby wykonać palowanie gruntu, niezbędny jest wybór odpowiednich pali oraz ich prawidłowe osadzenie w podłożu. Zajmują się tym specjaliści, którzy po dokonaniu niezbędnych pomiarów i analiz dostosują optymalne rozwiązanie do specyfiki terenu oraz mającego powstać obiektu. Dzięki wbitym i osadzonym w gruncie palom budynek nie będzie osiadał oraz nie ulegnie szybkiemu uszkodzeniu. To z kolei pozwoli zabezpieczyć się przed dodatkowymi kosztami i innymi problemami. 

Kiedy warto wykonać palowanie gruntu?

Jak już zostało wspomniane, palowanie gruntu zalecane jest w sytuacji, gdy badania geotechniczne ujawniają wysoki poziom wód gruntowychRozwiązanie to jest korzystne także w sytuacji, gdy grunt z różnych powodów cechuje się nieprawidłową nośnością. Dzięki palowaniu można posadowić budynek nawet na wyjątkowo trudnym podłożu, gdzie występują duże spadki terenu. Od bardzo dawna palowanie stosowane jest w przypadku wznoszenia budynków w strefie nadmorskiej i na innych terenach zalewowych.


Polityka prywatności