Kto i kiedy musi sporządzić dokumentację geologiczną?

prace geologiczne

Wszystkie prace geologiczne muszą posiadać przełożenie w formie odpowiedniej dokumentacji. Jest to ustalone oraz narzucone przez Prawo geologiczne i górnicze. Wśród tego typu dokumentacji możemy wyróżnić:

  • dokumentację hydrogeologiczną – ma ona na celu określenie zasobów wód podziemnych i jest niezbędna do wykonania czynności związanych m.in. z wydobywaniem kopalin czy z pracami, które mogłyby negatywnie wpłynąć (zanieczyścić) wody gruntowe,
  • dokumentację złoża kopaliny – zawiera dane dotyczące granic złoża, wartości ich zasobów, możliwości wydobycia surowców oraz warunków, w jakich można to zrobić,
  • dokumentację geologicznoinżynierską – sporządza się ją w celu ustalenia warunków zagospodarowania przestrzeni oraz sposobu usytuowania budynków, a także w celu określenia sposobu magazynowania odpadów (podziemnego lub na powierzchni).

Dokumentację geologiczną sporządza się także w przypadku wykonywania otworów wiertniczych, do celów wydobywania załóż kopaliny, a także w momencie ich likwidowania. Prace związane z wykorzystywaniem ciepła Ziemi również muszą być potwierdzone odpowiednią dokumentacją.

Dokumentacja geologiczna – co warto wiedzieć?

Prawo geologiczne i górnicze jasno określa, że wszystkie prace geologiczno-inżynierskie muszą zostać potwierdzone odpowiednią dokumentacją, którą należy złożyć do organu administracji geologicznej. Nie można rozpocząć żadnych działań bez wcześniejszego uzyskania zgody.

Do sporządzenia tego typu dokumentacji niezbędne są informacje określające rodzaj gruntu, parametry wytrzymałości oraz odkształceń, warunki hydrogeologiczne oraz rodzaje możliwych zagrożeń podczas powstawania, a także użytkowania nowej inwestycji. Dane przedstawiane są w formie graficznej oraz tekstowej. Całość dokumentacji wykonywana jest przez geologów posiadających odpowiednie wykształcenie oraz fachową wiedzę. Usługi w zakresie dokumentacji geologicznej świadczone są przez profesjonalne firmy geologiczne, zajmujące się zazwyczaj kompleksowo całością prac – od dopilnowania formalności, po zamknięcie inwestycji.


Polityka prywatności