Od projektu do gotowego wieżowca

projekt

Osobom, które nigdy nie miały do czynienia z budowaniem chociażby domu jednorodzinnego często wydaje się, że poza budową garaży w nowoczesnym wieżowcu, prace budowlane wykonuje się tylko nad powierzchnią gruntu. Nic bardziej mylnego. Zanim w centrum miasta powstanie ogromny drapacz chmur, przez długi czas najpierw znajduje się w tym miejscu „dziura w ziemi”, w której jednak wykonywane są bardzo skomplikowane specjalistyczne roboty budowlane.

Projekty

Postawienie ogromnego budynku wymaga bardzo dużej ilości badan gruntu. Geologowie i geotechnicy współpracują miesiącami aby ustalić, czy na danym terenie bezpiecznie jest postawić ogromny drapacz chmur. Prowadzone są szeregi badań poprzez odwierty w ziemi, aż po rozsyłanie próbek ziemi do laboratoriów. Geotechnicy wydają opinie na temat gruntu w danym miejscu.  Zalecają fachowe metody posadowienia budynku i ustabilizowania gruntu pod nim. Biorą pod uwagę posadowienie budynku na palach i rozpatrują możliwości zabezpieczenia osuwisk czy skarp. Specjaliści w swoim projekcie przedstawiają także analizy ryzyka geotechnicznego na każdym etapie inwestycji. Dopiero gdy grunt jest dokładnie przebadany i rozpatrzone są różne możliwości budowy, wybiera się tę najbezpieczniejszą i zaczyna prace.

Pierwsze dni na budowie

Już samo przygotowanie „dziury w ziemi” do rozpoczęcia budowy wymaga specjalistycznej wiedzy i nowoczesnych rozwiązań. Przede wszystkim ściany wykopu należy zabezpieczyć, aby nie  obsypywały się do środka. Do tego celu przy ścianach stawia się ściankę berlińską. Jeśli w danym miejscu wody gruntowe położne są wysoko, teren należy odwodnić i osuszyć, aby woda nie zalewała placu budowy. Jeśli budynek ma być posadowiony na palach, należy najpierw solidnie umieścić je w ziemi. W razie potrzeby wykonuje się jeszcze szereg innych prac w gruncie, i dopiero wtedy ekipa budowlana może rozpocząć właściwą budowę „od fundamentów”, a „dziura w ziemi” dla zwykłego przechodnia zaczyna powoli stawać się wieżowcem.


Polityka prywatności