Blog

budowa

Czym są kategorie geotechniczne?

Planując postawienie domu albo innego obiektu budowlanego dokonać trzeba jego klasyfikacji pod kątem kategorii geotechnicznych. Nakazuje nam to Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. K
projekt geotechniczny

Jakie elementy zawiera projekt geotechniczny?

Projekty geotechniczne są związane m.in. z posadowieniem budynków i budowli w gruncie, fundamentowaniem bezpośrednim, fundamentowaniem pośrednim, zabezpieczeniami wykopów (ściankami szczelnymi, palisadami i ob
palik w ziemi

Kiedy palowanie gruntu jest najbardziej korzystne?

Zanim zostaną wylane tradycyjne fundamenty budynku, trzeba wykonać badania geotechniczne gruntu. Dzięki nim możliwe jest wykrycie ewentualnych problemów, które wpływają na wybór sposobu wykonania fundamentów. J

Polityka prywatności