Dane rejestrowe

REGON 930721981
NIP 899-101-95-29

BZ WBK S.A. O/Wrocław
64 1090 1522 0000 0000 5201 9910