Roboty geotechniczne i palowe

Roboty geotechniczne i fundamentowe

Jesteśmy specjalistami od robót geotechnicznych mających na celu wzmocnienie gruntu lub istniejących fundamentów dla odpowiedniego zabezpieczenia obiektów budowlanych. Fachowość przeprowadzonych przez naszą firmę robót zapewnia rozbudowane zaplecze sprzętowe oraz ogromne doświadczenie naszego zespołu. Realizujemy zlecenia na specjalistyczne roboty geotechniczne i fundamentowe na terenie całego kraju.

Do robót geotechnicznych świadczonych w ramach usług zaliczają się m.in.

  • palowanie gruntuprzy użyciu mikropali iniekcyjnych wierconych i mikropali wciskanych, stosowane również w piwnicach i pomieszczeniach o wysokości 1,5 m,
  • iniekcje wysokociśnieniowe „jet-grouting”,
  • wzmacnianie podłoży gruntowych iniekcją cementacyjną i chemiczną,
  • stabilizacje zboczy, obudowy wykopów, naprawy ścian oporowych za pomocą kotew i gwoździ gruntowych,
  • zabezpieczanie wykopów budowlanych ścianką berlińską (głębokość wykopu do 3,0 m),
  • zabezpieczenia fundamentów budynku „sąsiada”,
  • posadowienie wież telekomunikacyjnych i pylonów,
  • wzmacnianie posadowienia oraz pionowanie wież telekomunikacyjnych,
  • statyczne badania nośności pali.

Kompleksowe rozwiązania problemów geotechnicznych

Jeżeli grunt pod inwestycję wymaga specjalnego przygotowania, zapewniamy kompleksowe rozwiązania wynikających z tego typu problemów geotechnicznych. Pełen zakres potrzebnych robót wykonujemy w oparciu o własne, sprawdzone koncepcje technologiczne, badania geotechniczne oraz projekty. W ten sposób możemy zadbać o najwyższą jakość usług wykonawczych, także w sytuacji, gdy roboty muszą być przeprowadzone w najtrudniejszych warunkach geologicznych.