Roboty geotechniczne i palowe

  • mikropale iniekcyjne wiercone i wciskane „SYSTEMU NOVOTECH”, również w piwnicach i pomieszczeniach o wysokości 1,5m;
  • iniekcja wysokociśnieniowa „jet – grouting”;
  • kotwy i gwoździe gruntowe;
  • wzmacnianie podłoża gruntowego iniekcją cementacyjną i chemiczną;
  • zabezpieczanie wykopów budowlanych ścianką berlińską (głębokość wykopu do 3,0 m);
  • zabezpieczenia fundamentów budynku „sąsiada”;
  • posadowienie wież telekomunikacyjnych i pylonów;
  • wzmacnianie posadowienia oraz pionowanie wież telekomunikacyjnych;
  • statyczne badania nośności pali.