Projektowanie

  • raporty interpretacyjne dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia;
  • projektowanie geotechniczne obejmujące fundamenty bezpośrednie, pale, konstrukcje oporowe, osuwiska, nasypy drogowe, mosty, podbijanie fundamentów itp.;
  • projekty posadowienia budynków na płytach fundamentowych;
  • analizy stateczności skarp, nasypów;
  • analizy ryzyka geotechnicznego dla różnych etapów inwestycji;
  • nadzory nad robotami budowlanymi związanymi z branżą geotechniczną.