Realizacje 1995-2009

 • Pale iniekcyjne na terenie Zakładów Tłuszczowych – Brzeg 1995 r.
 • Pale wciskane pod zbiornik zasypowy węgla, Zakłady Tłuszczowe – Brzeg 1996 r.
 • Uszczelnienie zbiornika oczyszczalni ścieków, Zajezdnia MPK – Wrocław 1996 r.
 • Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską, REMAK – Opole 1996 r.
 • Wzmocnienie konstrukcji żelbetowej, Zajezdnia MPK – Wrocław 1997 r.
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego pod podporą nr 2 mostu na Odrze – Opole 1997 r.
 • Iniekcyjne uszczelnienie wykopu, autostrada A4 obiekt A035 – 1998 r.
 • Zabezpieczenie budynku „sąsiada”, Państwowa Inspekcja Pracy – Wrocław 1998 r.
 • Wzmocnienie posadowienia budynku Muzeum Dawnego Kupiectwa – Świdnica 1999 r.
 • Iniekcyjne wzmocnienie podłoża gruntowego, budowa ZUS – Wrocław 1999 r.
 • Iniekcyjne uszczelnienie wykopu pod fundament filara mostu na Bobrze – Jelenia Góra 1999 r.
 • Mikropale iniekcyjne pod instalację odsiarczania – Huta „Głogów” 2000 r.
 • Zabezpieczenie wykopu ścianką berlińską, budowa EFI – Wrocław, pl. Orląt Lwowskich 2000 r.
 • Wzmocnienie posadowienia budynku Uniwersytetu Opolskiego – Opole 2000-2001 r.
 • Iniekcyjne wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami filarów estakady nad ul. Strzegomską – Wrocław 2001 r.
 • Kotwienie wieży Katedry Św. Janów (kotwy wklejane) – Toruń 2001 r.
 • Badanie spękań konstrukcji przęsła Mostu Siekierkowskiego – Warszawa 2001 r.
 • Pale iniekcyjne pod fundamenty rurociągu zbiornika osadowego „Żelazny Most” – Rudna 2002 r.
 • Pale iniekcyjne na terenie zakładu „DROP” S.A. – Kępno 2002 r.
 • Wzmocnienie posadowienia fundamentu prasy puszek napojowych Minster, CAN-PACK S.A. – Bydgoszcz 2003 r.
 • Mikropale pod maszty oświetleniowe, Stadion MKS Zagłębie Lubin – Lubin 2003 r.
 • Wzmocnienie konstrukcji kanału ogólnospławnego we Wrocławiu pod pl. 1-go Maja – Wrocław 2003 r.
 • Zabezpieczenie budynku „sąsiada” – Wrocław ul. Oławska 2004 r.
 • Pale iniekcyjne pod fundamenty zbiorników, Cukrownia „Cerekiew” – Polska Cerekiew 2004 r.
 • Wzmocnienie posadowienia fundamentów budynku Rozdzielni Elektrycznej R-312 technologią pali wciskanych – Bogatynia 2005 r.