Palowanie gruntu – metoda wzmacniania fundamentów

Rozmaite zastosowania metody palowania

Podczas budowy domu oraz wielu innych budynków bardzo istotnym elementem są fundamenty, które muszą wytrzymywać duże obciążenia, ponieważ to na nich opiera się całość konstrukcji. Czasem jednak grunt, na którym mają powstać ławy fundamentowe, charakteryzuje się niewielkim stopniem nośności, jest podatny na odkształcenia lub niejednorodny. Same fundamenty mogą wtedy okazywać się zbyt mało stabilne, aby wytrzymać wszystkie obciążenia związane z całością budowli. W takim przypadku skuteczną metodą będzie wykonanie palowania gruntu. Dzięki temu bez obaw wybudujemy dom nawet na grząskiej działce torfowej czy przy ciągłym występowaniu wysokiego poziomu wód gruntowych.

 

Rozmaite zastosowania metody palowania

Palowanie można stosować podczas budowy nowych obiektów, aby oprzeć je o wystarczająco mocne podstawy. Technologia wbijania pali może być również wykorzystywana w przypadku budynków już istniejących, gdy okazuje się, że obecne fundamenty są zbyt słabe albo osadzone na niepewnym gruncie. W taki sposób można umacniać nawet zabytkowe konstrukcje, których ławy fundamentowe są bardzo stare i przez lata uległy dużym uszkodzeniom.

Metoda palowania istniejących fundamentów polega na umieszczaniu pali pod nimi – jeśli grunt jest na tyle stabilny, że możliwe staje się wykonanie odpowiednich podkopów. Jeśli natomiast grunt jest zbyt słaby albo nawodniony, to pale umieszcza się w jak najmniejszej odległości od ław fundamentowych, rozstawiając je po obu stronach ścian, celując tak, aby dany pal wypadł w przybliżeniu jeden naprzeciwko drugiego. Następnie w konstrukcji fundamentów przygotowuje się poziome otwory między każdą parą bali i w nich umieszcza się stalowe belki, które będą opierały się na wcześniej wbitych palach. W taki sposób wzmocnione fundamenty przetrwają jeszcze bardzo długi czas, a konstrukcja całego budynku, nawet jeśli jej obciążenie jest bardzo duże, wytrzyma bez problemów nawet najtrudniejsze warunki, takie jak na przykład zimowe mrozy i roztopy.


Polityka prywatności