Aktualności

Resko – Łobez

W czerwcu br. zakończyliśmy wykonywanie posadowienia na mikropalach iniekcyjnych słupa energetycznego linii 110 kV Resko – Łobez. Nasza firma wykonała projekt budowlany i wykonawczy mikropali oraz oczepów żelbetowych. Prace były realizowane w bardzo trudnym i niedostępnym terenie co wymagało użycia wysoce wyspecjalizowanego sprzętu.

Tauron S.A.

W marcu 2015 r. wykonaliśmy wzmocnienia posadowienia wieży telekomunikacyjnej w Głogowie na terenie firmy Tauron S.A. Prace miały na celu przekazanie na układ mikropali zwiększonych obciążeń działających na fundamenty. Nasza firma wykonała zadanie kompleksowo, tj. począwszy od badań geotechnicznych podłoża, poprzez projekt wykonawczy, aż do realizacji mikropali. Na każdym etapie korzystaliśmy wyłącznie z doświadczenia i wiedzy naszej kadry inżynierskiej.

Port Lotniczy Wrocław Strachowice

W dniu 7 grudnia 2014 r. rozpoczęliśmy wykonywanie mikropali iniekcyjnych pod posadowienie hangaru o rozpiętości konstrukcji – 30 m na terenie Portu Lotniczego Wrocław Strachowice. Projekt posadowienia jest naszym autorskim rozwiązaniem, który spełnił szereg restrykcyjnych przepisów i wymogów postawionych przez Władze Portu Lotniczego.