Mikropale wciskane systemu Novotech, mikropale wiercone – Wrocław

Mikropale wciskane systemu Novotech charakteryzują się przede wszystkim średnicą mniejszą niż 300 mm. Stosowany w nich element nośny to, w zależności od sposobu prowadzenia robót:

  • kształtowniki stalowe,
  • rury,
  • pręty,
  • wiązki prętów.

Wykorzystujemy mikropale wciskane systemu Novotech do posadowienia obiektów w trudnych warunkach geotechnicznych, kształtowania fundamentów, naprawy istniejących fundamentów oraz kotwienia przed wyporem. Naszą specjalnością są także pale CFA, które wymagają zastosowania świdra ślimakowego. Są to produkty trwałe, a ich wykorzystanie wiąże się z mniejszym hałasem i szybszym wykonaniem. Cechy te zawdzięczają obecności rury, przez którą wprowadzana jest mieszanka betonowa.

Mikropale wiercone

Mikropale wiercone stosuje się przede wszystkim w miejscach, gdzie grunt nie jest nośny. Wykorzystujemy zarówno gotowe pale, jak i te wykonywane na miejscu budowy. Prace wykonujemy przy pomocy świdra ciągłego o średnicy od 200 do 300 mm. Mikropale wiercone działają podobnie jak pale standardowe CFA. Różnicą jest tutaj zastosowanie mniejszych wiertnic oraz innego czynnika roboczego.

Zobacz: Specjalistyczne roboty budowlane

Posadowienie na mikropalach

Często wykonanie fundamentów w sposób tradycyjny okazuje się niemożliwe. Posadowienie domu na mikropalach wykonujemy przede wszystkim gdy:

  • grunt jest nienośny lub jego nośność jest za mała,
  • jest niejednorodny,
  • odkształcony,
  • występuje wysoki poziom wód gruntowych,
  • teren jest nachylony.

Dzięki posadowieniu na mikropalach budynek można wznieść praktycznie na każdym podłożu.