Palowanie – Wrocław

Palowanie gruntu

NOVOTECH specjalizuje się w pracach fundamentowych polegających na palowaniu gruntu. Palowanie stosuje się zamiast konwencjonalnych metod fundamentowania po to, aby przenieść obciążenie budynku na grunt. Jest to sposób bezpiecznego posadowienia obiektów na trudnych, nierównych terenach.

Kiedy palowanie fundamentów jest niezbędne?

Typ fundamentów dobiera się do warunków gruntowych i lokalizacji terenów inwestycyjnych. Jeżeli grunt jest niejednorodny i zdeformowany, występują na nim duże spadki lub charakteryzuje się wysokim poziomem wód gruntowych, wtedy niezbędne jest zastosowanie pali fundamentowych. Dzięki nim możliwe jest posadowienie budynku np. na grząskim terenie torfowym lub bezpośrednio w wodzie. Pale stosowane są więc m.in. do stabilnego posadowienia konstrukcji hydrotechnicznych, ale też dużych obiektów przemysłowych czy nawet domów jednorodzinnych, jeżeli tylko wymagają tego trudne warunki gruntowe.

Rodzaje pali fundamentowych

Do robót fundamentowych stosujemy uniwersalne pale CFA (Continous Flight Auger), czyli pale wiercone, betonowane na mokro w gruncie. Ten rodzaj pali używany jest do posadowień głębokich, w celu przeniesienia obciążenia konstrukcji z fundamentów na warstwy nośne. Pale CFA wykorzystywane są również do obudowy wykopów. Ich zastosowanie zapobiega osuwiskom gruntu. Są to pale wwiercane za pomocą świdra spiralnego we wcześniej wykonane zbrojenie terenu.

W mało dostępnych miejscach np. z powodu trudnego ukształtowania terenu, można zastąpić pale CFA mikropalami. Są to pale o niewielkiej średnicy, mniejszej niż 300 mm (pale wiercone) lub 150 mm w przypadku pali przemieszczeniowych. Można ich użyć m.in. jako pali wciskanych, wykorzystując istniejący już fundament lub strop jako konstrukcję oporową dla siłownika. Zapraszamy do poznania oferty usług geologicznych.

Natomiast w przypadku zmiennych lub agresywnych warunków gruntowych używa się prefabrykowanych pali wbijanych. Pale te charakteryzują się wysoką nośnością i są stosowane głównie jako posadowienie fundamentów wiaduktów.