Badania geotechniczne – Wrocław

Badania geotechniczne

Firma NOVOTECH wykonuje na zlecenie badania geotechniczne gruntu. Powierzone firmie badania przeprowadza dr inż. Zbigniew Parka – geolog z wieloletnią praktyką w zawodzie. Badania geotechniczne wykonywane są w celu oceny wodno-gruntowych warunków na terenach inwestycyjnych. Pozwalają ocenić m.in. zagęszczenie gruntu, przepuszczalność ziemi czy stan i wahania wód gruntowych na badanym terenie. Na podstawie wyniku takich badań zleceniodawca dowiaduje się, czy na danym gruncie można postawić obiekt budowlany oraz tego, jaki rodzaj fundamentowania będzie dla tego obiektu odpowiedni. Wyniki badania przedstawione są w formie pisemnej ekspertyzy geotechnicznej, którą może przygotować jedynie osoba z uprawnieniami.

Badanie gruntu a kategorie geotechniczne

Od 29 kwietnia 2012 roku badanie geotechniczne gruntu jest wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę. Badanie to pozwala przypisać obiekt w fazie projektu do jednej z trzech kategorii geotechnicznych. Dzięki temu można dostosować projekt budowlany do istniejących warunków gruntowych. Przypisanie projektu do konkretnej kategorii geotechnicznej wskazuje na stopień skomplikowania warunków gruntowych, co może uchronić inwestora przed wieloma problemami w trakcie i po zakończeniu budowy.

Do pierwszej kategorii geotechnicznej zaliczają się jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne lub gospodarcze (w tym budynki z użytkowym poddaszem), ściany oporowe, nie większe niż 3-metrowe nasypy budowlane, wykopy do głębokości 1,2 m. Do uzyskania pozwolenia na budowę w ich wypadku wystarczy sporządzenie fachowej opinii geotechnicznej.

Drugą kategorią objęte są obiekty takie jak filary mostowe, nabrzeża, wysokie nasypy, kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące, głębokie fundamenty, utrzymujące grunt lub wodę ściany i konstrukcje oporowe. Są to obiekty powstające w prostych i złożonych warunkach gruntowych. Ich budowę poprzedza przygotowanie ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych na podstawie ich szczegółowej analizy.

W trzeciej kategorii ujęte zostały obiekty usytuowane w skomplikowanych warunkach gruntowych, a także nietypowe obiekty budowlane, obiekty zaliczone do inwestycji mogących wpływać na środowisko, budynki usytuowane w aglomeracji miejskiej, budynki wysokie lub posiadające pod ziemią więcej niż jedną kondygnację, obiekty zabytkowe, obiekty infrastruktury krytycznej oraz tunele. Do rozpoczęcia budowy w takich przypadkach potrzebna jest pełna dokumentacja geologiczna i geotechniczno-inżynierska.