Tauron S.A.

W marcu 2015 r. wykonaliśmy wzmocnienia posadowienia wieży telekomunikacyjnej w Głogowie na terenie firmy Tauron S.A. Prace miały na celu przekazanie na układ mikropali zwiększonych obciążeń działających na fundamenty. Nasza firma wykonała zadanie kompleksowo, tj. począwszy od badań geotechnicznych podłoża, poprzez projekt wykonawczy, aż do realizacji mikropali. Na każdym etapie korzystaliśmy wyłącznie z doświadczenia i wiedzy naszej kadry inżynierskiej.